Kvalitet     
           
Vi är ett litet flexibelt företag som utför projekt- och legoarbeten som CNC-Flerop-fräsning, supportsvarvning, efterbearbetning,   montering mm.      

Lerdala Teknik  tillämpar kvalitetstänkande likt det i ISO 9001-standarden

Vi dokumenterar och arkiverar hela kedjan av händelser i en order som t.ex.:

Förfrågan
Kravspecifikation
Speciella kundönskemål
Offert
Order
Produktionsdata
Mätprotokoll
Följesedel
etc.

Vi underhåller maskiner, verktyg och mätinstrument, så att
de kan garantera att kundkraven uppfyllesLerdala Teknik, Repslagarevägen 3B, SE-331 53 Värnamo, Sweden
Telefon + 46-(0)370 65 71 18
Copyright © Lerdala Teknik 2011. All rights reserved
E-mail: info@lerdala.com
Websida:
www.lerdala.com
Rapportera fel på websidan till:

info@lerdala.com